Home

May Nellen Advies, Begeleiding en Coaching

Sinds 2009 heb ik mijn eigen onderneming: “May Nellen Advies, Begeleiding en Coaching” in Maarssen. Het belangrijkste doel van mijn onderneming is om begaafde leerlingen te begeleiden en coachen zodat ze gaan floreren, er wordt gestreefd naar psychologisch, emotioneel en sociaal welbevinden bij hen. Ik heb een eigen behandelmethode ontwikkeld voor onderpresterende begaafde leerlingen. Deze methode bevindt zich op het snijvlak van onderwijs en zorg. Mede door mijn kleurrijke arbeidsverleden, biochemisch analiste, milieu-ambtenaar en yogadocente kan ik begaafde middelbare scholieren helpen om de hiaten in hun kennis op te vullen.

Daarnaast is May Nellen ABC actief op de volgende vlakken:

  • Adviseren en trainen van docenten over de behoeften van begaafde leerlingen
  • Lezingen verzorgen voor ouders, docenten en hulpverleners
  • Ontwikkelen van eigen les-, interventie- en studiematerialen
  • Opzetten en begeleiden van speciale groepen voor hoogbegaafde leerlingen.

Plusklassen en peergroepen

In deze groepen zitten leerlingen die in de reguliere klassen onvoldoende uit de verf komen. Veel van deze kinderen vertonen onvoldoende zelfsturend gedrag waardoor ze niet tot de prestaties komen die op basis van hun capaciteiten verwacht zouden mogen worden. Daardoor laten deze kinderen regelmatig ongewenst en zelfsaboterend gedrag zien. In deze groepen wordt gewerkt aan het tot optimale bloei laten komen van deze kinderen en hun talenten. Dit gebeurt door middel van het verbeteren van het zelfbeeld naast het aanbieden van rekenen en taal, logisch redeneren, strategisch denken, problemen oplossen en plannen. Er wordt zo een rijke leeromgeving gecreëerd want alleen in een rijke leeromgeving kunnen aanwezige talenten tot ontwikkeling komen.

Yoga

Tegenwoordig is mindfulness erg populair. Mindfulness of “bewust zijn en handelen” vindt zijn oorsprong in de klassieke Yoga en wordt al duizenden jaren toegepast vanuit de Himalayatraditie. Uit diverse onderzoeken blijkt dat meditatie bijdraagt aan het welbevinden en het verbeteren van de executieve functies. De kennis uit de yogafilosofie gebruik ik daarom ook bij de begeleiding van hoogbegaafde kinderen.