Home

May Nellen Advies, Begeleiding en Coaching is een adviesbureau op het gebied van begeleiding en ondersteuning van (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs.

Elk kind wordt geboren met een natuurlijke behoefte om te leren. Door ongunstige omstandigheden kan een (hoog)begaafd kind deze natuurlijke nieuwsgierigheid verliezen en vaak zal het kind zich daarbij ook ongelukkig gaan voelen. De begeleiding van het kind is er in eerste instantie op gericht dat het kind weer met plezier naar school gaat. Van daaruit wordt gewerkt aan het in balans brengen van de prestaties van het kind met zijn of haar capaciteiten. Mijn activiteiten hebben tot doel het optimale uit een kind te halen en niet het leveren van topprestaties op zich.

Naast het kind kunnen ook ouders, docenten of hulpverleners behoefte hebben aan ondersteuning en begeleiding in de omgang met een hoogbegaafd kind. Ook zij kunnen met hun vragen bij mij terecht.