Hulpverleners

Hulpverleners zoals schoolmaatschappelijk werkers, artsen en verpleegkundigen van het consultatiebureau en schoolartsen kunnen geconfronteerd worden met problemen die met een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid samenhangen. Hierbij kan gedacht worden aan gedragsproblemen zoals het verstoren van de lessen, spijbelen of wegdromen in de klas.

Vroege signalering van een ontwikkelingsvoorsprong kan veel problemen voorkomen, mits het onderwijs daarna ook aangepast wordt aan de behoefte van het kind.

Wilt u graag meer weten over (hoog)begaafdheid? Aarzel dan niet om contact met mij op
te nemen.