May Nellen

May Nellen

Sinds 2003 heb ik mij op diverse manieren verdiept in de problematiek van (hoog)begaafde kinderen. Ik ben inmiddels “ECHA Specialist in Gifted Education”. Deze opleiding wordt verzorgd door het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek in Nijmegen namens de European Council for High Ability (ECHA). Dit is een internationaal erkende opleiding. Vanaf 2009 heb ik mijn eigen praktijk: May Nellen Advies, Begeleiding en Coaching.

In mijn eigen praktijk May Nellen ABC werk ik vaak één op één of in kleine groepjes. Mijn cliënten zijn leerlingen van groep drie tot en met de universitaire studenten. Bij veel begaafde kinderen bestaat het idee dat ze slim zijn en daarom alles in een keer goed moeten doen. Leren is voor hen hetzelfde als iets al kunnen. Deze vorm van denken wordt een fixed mindset genoemd. Dit heeft tot gevolg dat ze faalangst ontwikkelen en uitdagingen uit de weggaan. Het is nodig om deze fixed mindset om te buigen naar een growth mindset. Dat is een eerste stap in de coaching die ik bied. Daarnaast besteed ik veel aandacht aan metacognitieve vaardigheden. Hoe kun je het beste iets nieuws leren? Welke methode werkt het beste bij deze leeropdracht? Mijn visie is dat leren ook heel leuk kan zijn voor kinderen en dit draag ik graag over aan hen, zodat de kinderen weer zonder buikpijn of hoofdpijn naar school gaan.

Naast mijn eigen praktijk werk momenteel met drie verschillende peergroupen op twee verschillende basisscholen. Dit zijn De Uitkijck in Baarn en De Startbaan in Soest. Op deze scholen werk ik niet alleen met de kinderen maar ook met de leerkrachten. Ik draag mijn kennis over zodat er in elke klas een beter klimaat ontstaat voor begaafde kinderen.

In het verleden ben ik op diverse vlakken actief geweest naast mijn eigen praktijk. In het voorjaar van 2012 heb ik als vrijwilligster gewerkt bij het Centrum voor Creatief Leren in Sterksel. Hier gaf ik yogales aan leerlingen in kleine groepen. Daarnaast gaf ik de leerlingen inzicht in de overgevoeligheden volgens de Positieve Desintegratie Theorie van Dabrowski. Ik heb hier ook trainingen verzorgd op het gebied van “Leren leren”. Zelf heb ik vooral geleerd hoe belangrijk het is om vroegtijdig, al vroeg op de basisschool, in te grijpen om veel leed voor deze kinderen en hun ouders te voorkomen.

In 2005 heb ik samen met Tonny Mastenbroek de particuliere plusklas “Atlantis” opgericht en begeleid in Maarssen. De projecten in deze plusklas zorgde voor cognitieve en creatieve uitdaging voor de kinderen. Voor de kinderen was hier ook de mogelijkheid om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten is. Dit is van groot belang voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het hoogbegaafde kind. Veel ouders gaven aan dat het kind beter in zijn vel zat sinds het de plusklas bezocht. Op diverse scholen ben ik betrokken geweest bij ontwikkelen van beleid en het opzetten en begeleiden van passend onderwijs voor begaafde kinderen.

U kunt ook contact met mij opnemen voor het verzorgen van een training op het gebied van hoogbegaafdheid voor ouders, docenten en Intern Begeleiders. Voorheen deed ik dit vanuit het Marnix Onderwijs Centrum maar nu vooral vanuit mijn eigen praktijk. Ik blijf mij ontwikkelen door mijn studie psychologie aan de Open Universiteit. Ik wil graag nog beter kunnen begrijpen welke gedragspatronen en omgevingsfactoren storend werken op de ontwikkeling van kinderen.

ECHA Specialist in Gifted Education, Lid Vereniging ECHA Nederland
Midas gecertificeerd (Meervoudige intelligentie van Gardner)
OU studente psychologie
Raja Yoga docenteopleiding